НАШИТЕ КЛИЕНТИ

 • Агенция "Пътна инфраструктура"
 • "Пътностроителна техника"ЕАД
 • "Пътно строителство"АД
 • "Пътстрой-Габрово" АД
 • “Пътища и мостове” ЕООД – гр. Варна
 • “Пътинженерингстрой – Т” АД – гр. Търговище
 • "Пътни строежи - ВТ" ЕАД - гр.Велико Търново
 • "Ива Комерс" ЕООД
 • "КМ-БКС-Горна Оряховица" АД
 • КК Слънчев ден
 • “Автомагистрали Черно море” АД – гр. Шумен
 • "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД - гр.Варна
 • Община Елена
 • Община Севлиево
 • Община Павликени
 • Община Бяла
 • ГД “Гранит” АД – Скопие, Р Македония
 • ДП “Гранит – АЧМ Мукачево” – Мукачево, Украйна
 • GRANIT Construction Stock Co. – Тирана, Р Албания
 • “БТК” АД
 • “Инжстройинженеринг” ЕООД – гр. Варна
 • “Стили Роуд” ЕООД – гр. Варна
 • "Крис 94" ЕООД - гр.Добрич
 • "Венит" ЕООД - гр.Пазарджик
 • "Елит-98" ООД - гр.Варна
 • "ВИК Варна" ООД - гр.Варна
 • "Елшанс" ООД - гр.Хасково
 • "Крис 94" ООД - гр. Варна
 • "Пандора" ЕООД - гр. Варна
 • "Автомагистрали - Черно море" АД - гр.Шумен
 • "Понс Холдинг" АД - гр.София
 • "Надин-Желязков" ЕООД - гр.Варна
 • "Нектон 2" ООД - гр.Варна
 • "ГТТ Инженеринг" ООД - гр.Варна
 • "Бул-Марк" ООД - гр.Варна
 • "Ей Би Си Уинд Фарм" ООД - гр.Каварна
 • "Лонг Ман" ООД - гр.Варна
 • "ВИК Златни пясъци" ООД - к.к.Златни пясъци
 • "Чайка" ЕООД - гр.Ловеч
 • "Венит" ЕООД - гр.Пазарджик
 • "Метра -Тест Инженеринг" ЕООД - гр.Варна
 • "Триера 55" ЕООД - гр.Варна
 • "МБМБ Мавродиев и Боянов" СД - гр.Варна
 • "Бултера Строй Груп"  ООД - гр.Обзор
 • "Танатос" ООД - гр.Добрич
 • "Пламър - ВИК" ЕООД - гр.Варна
 • Български и чуждестранни физически и юридически лица

МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ

“РУД – Варна” АД има изградена Интегрирана система за управление в съотвествие със стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, която гарантира изпълнение с високо качество.