НАШИТЕ ДЕЙНОСТИ

Безизкопно полагане на тръби и изграждане на външни и вътрешни ВиК мрежи. Хоризонтални сондажи

“РУД – ВАРНА” АД разполага с машини TRACTO-TECHNIK – Германия  и VERMEER - САЩ за безизкопно...

Високо строителство

"РУД - ВАРНА" АД извършва строителство на жилищни и административни сгради в област Варна.В...

МЕЖДУНАРОДНИ СЕРТИФИКАТИ

“РУД – Варна” АД има изградена Интегрирана система за управление в съотвествие със стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, която гарантира изпълнение с високо качество.