Нашите клиенти

 • Агенция „Пътна инфраструктура“
 • „Пътностроителна техника“ЕАД
 • „Пътно строителство“АД
 • „Пътстрой-Габрово“ АД
 • “Пътища и мостове” ЕООД – гр. Варна
 • “Пътинженерингстрой – Т” АД – гр. Търговище
 • „Пътни строежи – ВТ“ ЕАД – гр.Велико Търново
 • „Ива Комерс“ ЕООД
 • „КМ-БКС-Горна Оряховица“ АД
 • КК Слънчев ден
 • “Автомагистрали Черно море” АД – гр. Шумен
 • „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД – гр.Варна
 • Община Елена
 • Община Севлиево
 • Община Павликени
 • Община Бяла
 • ГД “Гранит” АД – Скопие, Р Македония
 • ДП “Гранит – АЧМ Мукачево” – Мукачево, Украйна
 • GRANIT Construction Stock Co. – Тирана, Р Албания
 • “БТК” АД
 • “Инжстройинженеринг” ЕООД – гр. Варна
 • “Стили Роуд” ЕООД – гр. Варна
 • „Крис 94“ ЕООД – гр.Добрич
 • „Венит“ ЕООД – гр.Пазарджик
 • „Елит-98“ ООД – гр.Варна
 • „ВИК Варна“ ООД – гр.Варна
 • „Елшанс“ ООД – гр.Хасково
 • „Крис 94“ ООД – гр. Варна
 • „Пандора“ ЕООД – гр. Варна
 • „Автомагистрали – Черно море“ АД – гр.Шумен
 • „Понс Холдинг“ АД – гр.София
 • „Надин-Желязков“ ЕООД – гр.Варна
 • „Нектон 2“ ООД – гр.Варна
 • „ГТТ Инженеринг“ ООД – гр.Варна
 • „Бул-Марк“ ООД – гр.Варна
 • „Ей Би Си Уинд Фарм“ ООД – гр.Каварна
 • „Лонг Ман“ ООД – гр.Варна
 • „ВИК Златни пясъци“ ООД – к.к.Златни пясъци
 • „Чайка“ ЕООД – гр.Ловеч
 • „Венит“ ЕООД – гр.Пазарджик
 • „Метра -Тест Инженеринг“ ЕООД – гр.Варна
 • „Триера 55“ ЕООД – гр.Варна
 • „МБМБ Мавродиев и Боянов“ СД – гр.Варна
 • „Бултера Строй Груп“  ООД – гр.Обзор
 • „Танатос“ ООД – гр.Добрич
 • „Пламър – ВИК“ ЕООД – гр.Варна
 • Български и чуждестранни физически и юридически лица