За нас

„РУД-Варна“ АД е строително-инвестиционна компания с дългогодишен опит в областта на строителството. Дружеството стартира своята дейност през 1999г. и вече повече от 20 години се специализира в строителство на жилищни и административни сгради, безизкопно полагане на тръби, пътно строителство, изграждане на външни и вътрешни ВиК мрежи, изграждане и ремонт на телекомуникационни мрежи.

Всички проекти, които „РУД-Варна“ АД изпълнява във високото строителство, са реализирани със собствена инвестиция.

Дружеството се ръководи от Съвет на директорите, състоящ се от четири души. Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор е Живко Вълчанов.

Девизът на „РУД – Варна” АД е „Доверие, завоювано с качество и професионализъм“.

Timeline

2020

2020

Януари 2020г.

Януари 2020г.
Започна строителството на Фамилия Нова 1 и Фамилия Нова 2 и ще приключи през ноември 2021г. Сградите ще се състоят от един подземен и десет надземни етажа. Ще разполагат с по 51 апартамента всяка – двустайни и тристайни, гаражи и паркоместа.

2019

2019

Август 2019г.

Август 2019г.
Сграда Фамилия 8  получава удостоверение за въвеждане в експлоатация

2019

Юли 2019г.

Юли 2019г.
Сграда Фамилия 6 получава Разрешение за ползване (Акт 16).

2019

Април 2019г.

Април 2019г.
Строителството на Фамилия 7 стартира и ще приключи през ноември 2020г. Сградата ще е на девет етажа и ще се състои от 45 апартамента с площ от 60 кв.м. до 249 кв.м.

2018

2018

Март 2018г.

Март 2018г.
Сгради Фамилия 4 и Фамилия 5 получават Разрешение за ползване (Акт 16)

2018

Януари 2018г.

Януари 2018г.
Завършване на ваканционен комплекс “Lucky Seasons” в град Бяла.

2017

2017

Януари 2017г.

Януари 2017г.
Сграда Фамилия 9  получава удостоверение за въвеждане в експлоатация

2016

2016

Комплекс “Lucky Seasons” получава първа награда в категория „Ваканционен комплекс“ на регионалния конкурс „Златен отвес“

2015

2015

Октомври 2015г.

Октомври 2015г.
Сграда Фамилия 2 получава втора награда в категория „Жилищни сгради“ на регионалния конкурс “Златен отвес“

2015

Август 2015г.

Август 2015г.
Сграда Фамилия 2 получава Разрешение за ползване (Акт 16)

2013

2013

Октомври 2013г.

Октомври 2013г.
Комплекс Фамилия получава първа награда в категория Жилищни сгради на регионалния конкурс „Златен отвес“, а комплекс “Sunny Seasons”  – втора награда в категория ваканционен комплекс.

2013

Септември 2013г.

Септември 2013г.
Сграда Фамилия 1 получава Разрешение за ползване (Акт 16)

2013

Март 2013г.

Март 2013г.
Завършване на ваканционен комплекс „Sunny Seasons” в град Бяла

2010

2010

Септември 2010г.

Септември 2010г.
Стартиране строителството на първа сграда от ваканционен комплекс “Lucky Seasons” в град Бяла, разположен на площ от 6200кв.м.

2010

Април 2010г.

Април 2010г.
Стартиране на строителството на жилищен комплекс Фамилия в град Варна, разположен на площ от 20 000 кв.м.

2007

2007

„РУД-Варна” АД е вписана в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите за изпълнение на строежи от първа, втора, четвърта и пета категория.

2005

2005

Стартиране на първи проект високо строителство – ваканционен комплекс “Sunny Seasons” в град Бяла, разположен на площ от 7500 кв.м.

2004

2004

Безизкопно полагане на тръби и изграждане на външни и вътрешни ВиК мрежи, както и хоризонтални сондажи със специализирана техника

2003

2003

Въвеждане на Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, в съответствие с международните стандарти (ISO 9001:20015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007)

2001

2001

До 2010г. се занимава и с телекомуникационно строителство

2001

За периода 1999-2013г. компанията е положила над 3 000 000 кв.м. хоризонтална пътна маркировка и е монтирала над 680 000 м. стоманена предпазна ограда при изпълнение на обекти в България, Македония, Албания и Украйна.

2001

РУД-Варна АД започва работа и в чужбина – Македония, Албания и Украйна

1999

1999

Създаване на „РУД-Варна“ АД с основни дейности: полагане на пътна маркировка, монтаж на стоманена предпазна ограда и телекомуникационно строителство.